Overblijven

Kameelstraat
Op locatie Kameelstraat volgen we een continurooster, omdat de leerlingen van de EAO in de middagpauze niet naar huis kunnen. Een medewerker van Kober Kinderopvang, een medewerker van BelleFleur en twee hulpouders zorgen voor de tussenschoolse opvang. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Vincidorstraat
Op locatie Vincidorstraat is een middagpauze van een uur. Meestal gaan de leerlingen naar huis, maar leerlingen kunnen ook overblijven. Op maandag, dinsdag en donderdag zorgen een medewerker van Open-up/Funkidz (Breda), juf Willy en twee hulpouders voor de tussenschoolse opvang. Op vrijdag verzorgen juf Willy, juf Betcy en twee hulpouders de tussenschoolse opvang. De kosten bedragen € 2,50 per overblijfbeurt. Een tienrittenkaart kost €20,00.