Oudercontactgroep

De oudercontactgroep vertegenwoordigt de ouders van onze school en stimuleert een zo goed mogelijke wisselwerking tussen school en thuis. Dit is belangrijk voor het optimaal begeleiden van uw kind. De oudercontactgroep komt minimaal één keer per maand bij elkaar. Ze bespreekt dan schoolse zaken met de locatiecoördinatoren en de IB-er van CBS De Fontein.