Informatievoorziening

We streven ernaar de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Communicatie tussen school en thuis is daarbij van groot belang. We willen dat bereiken door:

 • Een maandelijkse nieuwsbrief en activiteitenoverzicht;
 • Een Jaarkalender/Jaaroverzicht;
 • De schoolgids;
 • Huisbezoek van de leerkracht, indien gewenst;
 • 10-minutenmiddagen en -avonden;
 • Infomiddag en/of -avond;
 • Inloopochtenden in groep 1 en 2;
 • Twee inloopmiddagen voor de groepen 3 en 4;
 • Informatie bijeenkomsten groep 8;
 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders;
 • Project ‘Themabijeenkomsten’, voor moeders van leerlingen groep 1 & 2;
 • Oudergeleding Medezeggenschapsraad;
 • Oudercontactgroepen;
 • Logo 3000 voor de ouders van de kleuters.

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u op de homepage downloaden.

Extra informatie vindt u ook in het Platform Allochtone ouders en onderwijs