Voor ouders

Onze ouders hebben vertrouwen in de school ten aanzien van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en de begeleiding en de opvang van hun kind(eren). Wij willen de ouders goed, juist en regelmatig informeren. Zo voelen ouders zich betrokken bij de leer- en ontwikkelprestaties van hun zoon en/of dochter. Kinderen hebben de aandacht en liefde nodig van zowel ouders als leerkrachten, zowel thuis als op school.

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar! Wij hebben deze afspraken gemaakt:

  • Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten;
  • Leraren zijn bekend met de opvattingen en verwachtingen van de ouders;
  • Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken;
  • Ouders krijgen eens per maand een nieuwsbrief en maandkalender;
  • Ouders worden betrokken bij stagnerende ontwikkeling van hun kind;
  • Ouders (& hun kinderen) worden goed voorbereid op het vervolgonderwijs;
  • Ouders worden goed geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind;
  • Leraren stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag thuis.