Voor ouders

Onze ouders geven het vertrouwen aan de school voor de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. de begeleiding en de opvang van hun kind(eren). Wij willen de ouders daarom goed, juist en regelmatig informeren. Zo voelen ouders zich betrokken bij de leer- en ontwikkelprestaties
van hun zoon en/of dochter. Kinderen hebben de aandacht en liefde nodig van zowel ouders als leerkrachten, zowel thuis als op school.

Ouders en school kunnen niet zonder elkaar! Wij hebben deze afspraken gemaakt:

 • Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten
 • Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders
 • Ouders ontvangen regelmatig informatie over actuele zaken de school en het onderwijs aangaande
 • Ouders ontvangen een nieuwsbrief per maand en maandkalender
 • Ouders worden betrokken bij (extra) zorg
 • Ouders en hun kind(eren) worden voorbereid op de overstap naar het vervolgonderwijs
 • Ouders worden op de hoogte gesteld van de ontwikkeling en vorderingen van hun kind(eren)
 • Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de thuissituatie

 

Informatievoorziening
We streven ernaar de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden en om daardoor een zo goed mogelijke wisselwerking tussen school en thuis te laten bestaan. We willen dat bereiken door:

 • Maandelijkse Nieuwsbrieven
 • De Schoolgids
 • Huisbezoeken
 • 10-minuten gesprekken
 • infomiddag of -avond
 • Inloopochtenden groep 1 en 2
 • Infobijeenkomsten groep 8
 • Voorlichtingsavonden
 • Themabijeenkomsten
 • Oudercontactgroep
 • LOGO 3000 voor ouders van de kleutergroepen op de locatie Calandstraat

Uitgebreide informatie vindt u in onze schoolgids.

Extra informatie vindt u ook in het Platform Allochtone ouders en onderwijs

De Fontein

Kangoeroestraat
076 - 5211916

Calandstraat
076 - 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 - 5872130

De nieuwste foto’s