Vertrouwenspersonen

Waar gewerkt wordt worden af en toe fouten gemaakt. U kunt uw onvrede het beste met de leerkracht en/of andere direct betrokkenen bespreken. De leerkracht probeert samen met de leerling of zijn/haar ouders een oplossing te vinden. Komt u er samen niet uit dan kunt u de zaak bespreken met de directie of met de interne contactpersoon van de school.

Interne vertrouwenspersonen
De interne vertrouwenspersonen zijn er voor het belang van de leerlingen en de ouders en bespreekt met u wat u zelf kunt doen om tot een oplossing te komen en zal u wijzen op de mogelijkheid om de externe vertrouwenspersonen in te schakelen. Als de groepsleerkracht van uw kind tevens de interne vertrouwenspersoon van de school is, dan kunt u direct met de directie overleggen. Ook kan het bestuur worden ingeschakeld. Op onze school zijn dat: juf Petra en juf Else.

Externe vertrouwenspersoon
U kunt een beroep op de externe vertrouwenspersoon doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waar u of uw kind niet met de groepsleerkracht, met de interne vertrouwenspersoon of met anderen over durft of wilt praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. PCPO beschikt ook over een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en zal een gesprek vertrouwelijk behandelen. Zij kan advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. De externe vertrouwenspersoon voor alle PCPO-scholen is mevrouw A. de Koning. Zij is werkzaam bij DKVZ. Haar telefoonnummer is: 06-41167134. Of u kunt mailen naar: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl of info@dkvz.nl.

De Fontein

Kangoeroestraat
076 - 5211916

Calandstraat
076 - 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 - 5872130

De nieuwste foto’s