Vertrouwenspersonen

Open en eerlijke communicatie vinden wij heel belangrijk. Problemen worden vaak een issue als er onvoldoende aandacht aan wordt besteed of als de communicatie niet prettig verloopt. Op De Fontein praten we veel met ouders en overleggen bijna dagelijks over het leren van hun kinderen.

Spreek de leerkracht aan als u een vraag of opmerking heeft. Heeft u ondanks dat toch het gevoel dat u niet wordt gehoord en er onvoldoende wordt gedaan met uw vragen dan bieden wij u een vertrouwenspersoon waarbij u (in vertrouwen) alle zaken met betrekking tot de school, het onderwijs en uw kind kunt bespreken. De vertrouwenspersoon zal er alles aan doen om problemen en ongenoegens op te lossen.  

Interne- en externe vertrouwenspersonen
Als er bezwaren zijn voor overleg met de interne vertrouwenspersoon dan kunt u direct met de directie overleggen. Op onze school zijn dat: juf Petra en juf Else. Ook kan het bestuur worden ingeschakeld. De externe vertrouwenspersoon van PCPO is onafhankelijk en zal een gesprek vertrouwelijk behandelen. Zij kan advies geven, nagaan of er mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen en zo nodig verwijzen naar hulpverlenende instanties. De externe vertrouwenspersoon voor alle PCPO-scholen is mevrouw A. de Koning. Zij is werkzaam bij DKVZ. Haar telefoonnummer is: 06-41167134. Of u kunt mailen naar: annette@dekoningvertrouwenszaken.nl of info@dkvz.nl.

Bel voor een afspraak

Kameelstraat (IKC OASE):
076 – 5211916

Kameelstraat (EOA):
076 – 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 – 5872130

De nieuwste foto’s