Verkeersveiligheid

BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL)

Dit schooljaar organiseren wij allerlei activiteiten in het kader van verkeersveiligheid. Denk hierbij aan: de fietscontrole, het theoretische verkeersexamen (groep 7), de wekelijkse verkeerslessen en de aandacht voor een veilige omgeving van de school.

Door de activiteiten rondom veiligheid willen we voldoen aan de eisen om zo het keurmerk BrabantsVerkeersveiligheidsLabel (BVL) te behalen. Het keurmerk zorgt ervoor dat we structureel aandacht kunnen besteden aan verkeer en dat we subsidie ontvangen om deze activiteiten te bekostigen.