Ouderbijdrage

Aan alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Die is bedoeld om die activiteiten te kunnen bekostigen waar de school geen of niet voldoende subsidie van het rijk voor ontvangt. Deze vrijwillige ouderbijdrage geldt per schooljaar. De ouderbijdragen worden op school vooral gebruikt bij vieringen als het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen. Ook bij sportdagen, schoolreis en het afscheid van groep 8 is deze bijdrage onontbeerlijk.

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar is:

  • € 20,- voor het eerste kind
  • € 10,- voor elk individueel volgend kind.

Ouders met drie kinderen op De Fontein betalen dus: € 40,- per schooljaar.

Het geld wordt per bank/giro geïnd. U ontvangt hiervoor in het najaar bericht van de school. Contante betaling mag natuurlijk ook. Het banknummer is: NL91 RABO 0112 2355 65, St. PCPO MB INZ. 12WE Ouderraad.

Bel voor een afspraak

Kameelstraat (IKC OASE):
076 – 5211916

Kameelstraat (EOA):
076 – 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 – 5872130

De nieuwste foto’s