Missie / visie

De Fontein is er voor alle kinderen van welke godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond dan ook. Onze school heeft een Christelijke identiteit, profiel en achtergrond en is met drie vestigingen een begrip in Breda.

Ons motto luidt:

‘Op weg naar een toekomst met kansen’

De missie van de school is vertaald in vier kernwaarden:

Waarde Dit houdt in

Verantwoordelijkheid

Leerlingen en leerkrachten

Op de Fontein voelen we ons samen verantwoordelijk voor kwalitatief sterk onderwijs en onze eigen rol daarin; zijn we kritisch op ons eigen handelen; geven we elkaar op een professionele manier feedback, maken we weloverwogen keuzes; hebben we zorg voor onszelf, elkaar, de omgeving en materiaal; hebben we vertrouwen in capaciteiten van anderen.

Zelfstandigheid 

Leerlingen

Op de Fontein tonen we eigen initiatief; lossen we zelf problemen op; leren we van fouten maken; vanuit zelfvertrouwen groeien we in zelfstandigheid. Dat wat je zelfstandig kunt, doe je ook zelf!

Ambitie

Leerlingen en leerkrachten

Op de Fontein hebben we hoge verwachtingen; zijn we grensverleggend bezig; sturen we op motivatie en resultaat. Als school willen we optimale uitkomsten binnen wat haalbaar is.

Ontwikkeling

Leerlingen en leerkrachten

Op de Fontein benutten we ieders kwaliteiten en talenten; is er uitdaging voor iedereen; groeien we op eigen niveau en blijft iedereen voortdurend in ontwikkeling. We zijn sterk in het samen leren en ontwikkelen.

Onze visie zijn gebaseerd op de strategische doelen van het Bestuursbeleidsplan van PCPO Midden-Brabant. Het visie overzicht bestaat uit onderstaande thema’s en afspraken:

Thema Doel
Differentiatie Alle leerlingen behalen resultaten conform de leerpotentie (of hoger). We kijken daarbij naar de ontwikkeling en de leerpotentie van de leerling in samenhang met de vaardigheidsscores van de Cito toetsen.
Zelfstandigheid De school beschikt over streefdoelen en een doorgaande lijn en past die toe op alle locaties. Leerlingen behalen de streefdoelen op zelfstandig en verantwoordelijk (dagelijks) gedrag.
Actief burgerschap/SEO De school beschikt over een leerlijn / aanpak actief burgerschap, o.a. op het gebied van maatschappelijk bewustzijn, duurzaamheid en samenwerking met externe organisaties. De aanpak is schoolbreed zichtbaar en gekoppeld aan de praktijk van alle dag.
Samen leren Het leren van leerkrachten in het werk is structureel georganiseerd. Er zijn PLG’s (Professionele Leergemeenschappen) ingericht en leerkrachten werken conform de afspraken.
Aanbod Oriëntatie op nieuwe methodes en invoeren nieuwe methodes.
Kunst & cultuur Kunst & cultuur is structureel ingebed in het onderwijs op de Fontein i.s.m. De Stilte en we oriënteren ons op de Cultuurloper en Kunstloc Brabant.
ICT/Wetenschap en Techniek Mediawijsheid. De leerlijn W&T is uitgebreid met ICT vaardigheden en praktijkgerichte opdrachten.