Centrum Jeugd en Gezin

Kinderen, waarover de ouder of de leerkracht zich ernstig zorgen maken, kunnen worden besproken in het Intern Ondersteuningsteam van de school eventueel aangevuld met de CC-er, de CJG-er, de orthopedagoog of een psycholoog (van Edux of van een vrij gevestigde praktijk).

Hulpverlening, via de CJG-er (medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin), kan ook aangeboden worden:

Locatie Vincidorstraat
De heer Frank Weijters
Mail: frank.weijters@cjgbreda.nl
Telefoon: 06-34924606

Locatie Kameelstraat/De Eerste Opvang Andertaligen
Mevrouw Daniƫlle Ritsema
Mail: danielle.ritsema@cjgbreda.nl
Telefoon: 06-34924520

Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u zich wenden tot het CJG, Frank Weijters en Daniƫlle Ritsema.