Centrum Jeugd en Gezin

Kinderen, waarover de ouder of de leerkracht zich ernstig zorgen maken, kunnen worden besproken in het Intern Ondersteuningsteam van de school eventueel aangevuld met de CC-er, de CJG-er, de orthopedagoog of een psycholoog (van Edux of van een vrij gevestigde praktijk).

Hulpverlening, via de CJG-er (medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin), kan ook aangeboden worden:

Locatie Vincidorstraat
Mevrouw Maroesja Smulders
Mail: maroesja.smulders@cjgbreda.nl
Telefoon: 06-14966166

Locatie Kameelstraat/De Eerste Opvang Andertaligen
Mevrouw Nienke van der Klooster
Mail: nienke.van.der.klooster@cjgbreda.nl
Telefoon: 06-82063519