Missie / visie

De Fontein is een school met een protestants christelijke signatuur. Dit betekent in de praktijk dat de leerkrachten en de schoolleiding werken vanuit waarden en normen die gestoeld zijn op de christelijke identiteit. Het motto van de school is als volgt verwoord:

‘Op weg naar een toekomst met kansen’

De Fontein geeft herkenbaar vorm aan haar christelijke identiteit. Vanuit deze identiteit is er ruimte en aandacht voor de eigen culturele en godsdienstige achtergrond van kinderen die zijn opgegroeid met andere tradities en godsdiensten. Betrokkenheid, openheid en respect zijn de belangrijkste sleutelwoorden voor het gewenste leef- en werkklimaat binnen onze school. De school heeft  vier kernwaarden:

verantwoordelijkheid
Wij voelen ons samen verantwoordelijk en zijn kritisch op ons eigen handelen. We zorgen voor elkaar, de omgeving en het materiaal.

zelfstandigheid
We werken samen, leren van onze fouten en tonen eigen initiatieven. ‘Autonomie, relatie en competentie’.

ambitie
We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van de kinderen. We sturen op motivatie en op resultaat.

ontwikkeling
We benutten kwaliteiten en talenten. We durven uitdagingen op eigen niveau aan.

Bovengenoemde kernwaarden worden inhoudelijk weergegeven in een schema dat u hier kunt downloaden.

De Fontein

Kangoeroestraat
076 - 5211916

Calandstraat
076 - 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 - 5872130

De nieuwste foto’s