Leerlingvolgsysteem

Wij hanteren drie manieren om de ontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig te volgen:

  • met methodegebonden toetsen
  • met methodeonafhankelijke toetsen o.a. van Cito: de resultaten van de leerlingen worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem van Parnassys
  • via observaties

Ook in de groepen 1 en 2 maken wij gebruik van het leerlingvolgsysteem. We hanteren de toetsen Taal voor Kleuters, Rekenen voor Kleuters en de CPS toetsen Ontluikende Geletterdheid. Observatielijst ‘Kijk’ wordt twee keer per jaar afgenomen bij de leerlingen van groep 1 en 2.

Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling maken we gebruik van Kanvas. Op basis van de gegevens van Kanvast hanteren wij een planmatige aanpak van het onderwijs in sociale competenties.

CBS De Fontein heeft 4x per schooljaar groepsbesprekingen naar aanleiding van de verzamelde gegevens. Na deze groepsbesprekingen volgen de leerlingbesprekingen. De toetsresultaten worden dan besproken en geïnterpreteerd en er worden conclusies getrokken op drie niveaus:

  • hoe staat het met de ontwikkeling op groepsniveau?
  • hoe verloopt de ontwikkeling van de individuele leerling?
  • hoe staat het met de ontwikkeling op schoolniveau?

Tijdens de bespreking van de toetsresultaten wordt bekeken of er sprake is van een doorgaande ontwikkeling van de individuele leerling.

Bel voor een afspraak

Kameelstraat (IKC OASE):
076 – 5211916

Kameelstraat (EOA):
076 – 5653545

Thomas Vincidorstraat:
076 – 5872130

De nieuwste foto’s